Projekt socjalny „Wesołe Dzieciaki”.

23 maja 2017

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach  zapraszają  dzieci  w  wieku  7  do 13 lat – pochodzące z rodzin objętych pomocą tut. Ośrodka, a także objętych wsparciem asystenta rodziny do udziału w projekcie […]

czytaj więcej...

Świadczenia zdrowotne – zasady potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych.

15 maja 2017

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1793 z późn. zm.) do  korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych […]

czytaj więcej...

Świadczenia z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” .

15 maja 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach informuje, iż w naszym Ośrodku przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo […]

czytaj więcej...

Poszukujemy rodzin wspierających

15 maja 2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach  poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym   w poszukiwaniu  rozwiązań trudnych sytuacji!. Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje ustawa z dnia 9 […]

czytaj więcej...

Kampania informacyjna ” Bezpieczny i Aktywny Senior” .

4 maja 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi kampanię informacyjną ” Bezpieczny i Aktywny Senior” . W załączeniu zamieszczamy plakat jak wybrać bezpieczną placówkę całodobowej opieki. […]

czytaj więcej...

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowie.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowie.

24 kwietnia 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Wierzchosławicach  informuje o ofercie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowie .  Oferta edukacyjna skierowana do Rodziców dzieci i młodzieży z deficytami rozwojowymi, dziećmi z autyzmem,  ze specyficznymi trudnościami w […]

czytaj więcej...

zobacz wszystkie aktualności...