Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Kampania „Już jesteś” – do wszystkich, którzy mają serca pełne troski i miłości.

Kampania „Już jesteś?” – do wszystkich, którzy mają serca pełne troski i miłości. W Polsce obecnie czeka na rodziców około 15 400 dzieci. Piecza zastępcza to inna droga niż adopcja. Dla obu przypadków wymagania są różne. Najczęściej pojawiają się pytania: czy aby być rodzicem zastępczym muszę być w związku małżeńskim? Jakie warunki prawne i materialne muszę […]

Świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2023/2024

Świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2023/2024. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach, przypomina o konieczności złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy, który będzie trwał od 1 listopada 2023 roku do dnia 31 października 2024 roku.  Wnioski przyjmowane są: drogą elektroniczną – od 01 lipca za pośrednictwem: […]

Opieka wytchnieniowa – edycja 2024 – diagnoza potrzeb mieszkańców gminy Wierzchosławice

Informacja o programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 – diagnoza potrzeb mieszkańców gminy Wierzchosławice W nawiązaniu do ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu  pn.  „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach informuje, o zamiarze przystąpienia jednostki do realizacji w/w Programu. Źródłem finansowania Programu są środki […]

Pomoc po pożarze w Wierzchosławicach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach za zgodą rodziny poszkodowanej w pożarze  zwraca się z prośbą o pomoc. W nocy 31 października 2023r. pożar zajął parter domu jednorodzinnego odcinając drogę ucieczki z wyższej kondygnacji. Dzięki pomocy przypadkowego świadka zdarzenia, oraz  straży pożarnej udało się uratować wszystkie poszkodowane osoby i ugasić pożar,  jednak straty materialne są […]

Informacja o realizacji programów mieszkaniowych przez Powiat Tarnowski

Powiat  Tarnowski informuje o realizacji programów mieszkaniowych „Dostępne mieszkanie” oraz „Mieszkanie dla Absolwenta” . Programy skierowane są do osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku programu ” Mieszkanie dla Absolwenta” także dla osób z niepełnosprawnością słuchu w stopniu umiarkowanym.  Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem „Systemu Obsługi Wsparcia” (SOW) Szczegółowe informacje:

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 (FEPŻ)

    DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 (FEPŻ) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach informuje, że od 2 października 2023 roku wydawane są skierowania w ramach programu Fundusze Europejskie na pomoc żywnościową 2021-2027 (FEPŻ). Organizatorem przedsięwzięcia jest GOPS w Wierzchosławicach przy współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej, który dostarcza żywność. […]

Informacja o zmianach w świadczeniu pielęgnacyjnym i nowym świadczeniu wspierającym

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach, działając z upoważnienia Wójta Gminy Wierzchosławice (Zarządzenie Nr 118/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku) na podstawie art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023r., o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429), dalej także „ustawa” informuję o nowych zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz […]

Webinarium dla seniorów i ich opiekunów

Uprzejmie informujemy o możliwości uczestnictwa w webinarium online dla seniorów oraz ich opiekunów, organizowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. 23 listopada 2023 r. (10:00-11:15) odbędzie się webinarium Oszustwa z wykorzystaniem wizerunku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – jak działają oszuści i jak się […]

Diagnoza potrzeb w zakresie pomocy w formie mieszkania chronionego

Szanowni  Mieszkańcy Gminy Wierzchosławice, Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże w opracowaniu diagnozy potrzeb w zakresie udzielania pomocy w formie mieszkania chronionego, na terenie Gminy Wierzchosławice. Państwa opinia będzie dla nas niezwykle cenna i pomocna w przygotowaniu analizy potrzeb w tym zakresie. Ankieta onlin Ankieta mieszkania chronione wersja do druku […]

Skip to content