Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Pomoc dla osób starszych i samotnych

Osoby samotne i w podeszłym wieku, które nie posiadają bliskiej rodziny, w celu uzyskania pomocy w formie zakupu żywności i leków mogą zgłaszać taką potrzebę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach  telefonicznie pod numerem: 14 631-90-47,  14 631-90-29 lub  na adres: gops@wierzchoslawice.pl 

Kontakt telefoniczny w godzinach pracy Ośrodka, a w sprawach pilnych od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 7:00 do 19:00 na numer telefonu dyżurnego: 798 584 166 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach realizuje usługę wsparcia w ramach Rządowego Programu Wspieraj Seniora polegającą na dostarczeniu zakupów tj. artykułów spożywczych, higienicznych dla Seniorów pow. 70 roku życia, którzy w obowiązującym stanie pandemii zdecydują się na pozostanie w domu. Koszty zakupów pokrywa Senior.
Zgłoszenia takiej potrzeby Senior może dokonać dzwoniąc pod nr. infolinii: 22 505 11 11                                               lub bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach