Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Dyżury w GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach informuje, że w Punkcie Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie dyżury pełnią:
• psycholog przyjmuje w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. od 16.00 do 18.00
• Prawnik w czwarty wtorek  miesiąca w godz. od 16.00 do 18.00

Działalność Punktu skierowana jest do osób, rodzin doznających przemocy. Każda osoba dotknięta przemocą może skorzystać z porad prawnych oraz pomocy psychologicznej w zależności od indywidualnych potrzeb.

Powyższy Punkt mieści się w Urzędzie Gminy Wierzchosławice na parterze / biuro Świadczeń Rodzinnych /.

Skip to content