Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Gminny Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wierzchosławice na lata 2022-2024 :

PROGRAM

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wierzchosławice na lata 2021-2025:

PROGRAM 1

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wierzchosławice na lata 2021-2026: 

STRATEGIA

Sprawozdania z działalności GOPS:

Poniżej znajdą Państwo do pobrania pliki sprawozdawcze z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach.

Skip to content