Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Nowy okres zasiłkowy dla świadczeń rodzinnych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach informuje, że
wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.
(Wniosek i załączniki do wniosków składane w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym, podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP)

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych.

(okres zasiłkowy 2021/2022 trwa od 01.11.2021r. do 31.10.2022r. rokiem bazowy jest rok 2020)
(okres zasiłkowy 2022/2023 trwa od 01.11.2022r. do 31.10.2023r. rokiem bazowy jest rok 2021)

Wzory wniosków dostępne są Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach Świadczenia Rodzinne 33-122 Wierzchosławice 550 lub znajdują się do pobrania :
na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Aktualne informacje dot. świadczeń rodzinnych:
https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania

Obowiązujące akty prawne dotyczące świadczeń rodzinnych
https://www.gov.pl/web/rodzina/prawo-swiadczenia-rodzinne

Może Cię zainteresuje