Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Ograniczenia w obsłudze klientów

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZCHOSŁAWICACH OGRANICZA BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ KLIENTÓW.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach od 25 stycznia 2022 r. ( wtorek ) wprowadza ograniczenia w bezpośredniej obsłudze klientów. Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Wszystkie sprawy administracyjne bądź inne związane z funkcjonowaniem GOPS Wierzchosławice, prosimy załatwiać z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej. Zachęcamy państwa, do skorzystania z elektronicznych narzędzi w celu załatwienia spraw : poczta e-mailowa czy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (EPUAP). We wszelkich sprawach można skontaktować się z pracownikami telefonicznie. Zapytania można również kierować mailowo na adres: gops@wierzchoslawice.pl .

W sprawach ważnych, niecierpiących zwłoki dotyczących zadań z zakresu pomocy społecznej możliwy jest kontakt osobisty,  po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Poniżej podajemy numery telefonów, które można załatwić bez konieczności wizyty w GOPS:

– Świadczenia z pomocy społecznej, Karta Dużej Rodziny, Dodatek mieszkaniowy, Wnioski do otrzymania pomocy żywnościowej z Programu POPŻ  tel. 14 631 90 47, 14 631 90 29

– Świadczenia rodzinne tel. 14 631 90 40, 14 631 90 35,

– Świadczenia Wychowawcze 500+ , Fundusz alimentacyjny oraz Dodatek osłonowy  tel. 14 631 90 38. 

Składanie wniosków:

  • Wnioski można wysłać on-line. Najlepiej logując się korzystając z Profilu Zaufanego na stronie empatia.mpips.gov.pl, to serwis ogólnopolski przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Link :  https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/lista-dostepnych-wnioskow-elektronicznych .  

  • w wersji papierowej można pobrać wszystkie niezbędne wnioski na parterze budynku Urzędu Gminy Wierzchosławice obok pokoju Świadczeń Rodzinnych. Wypełniony wniosek można umieścić w urnie znajdującej się koło biura Świadczeń Rodzinnych . W przypadku wątpliwości co do uzupełnienia ww. wniosków możliwy jest kontakt telefoniczny z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach
  • Godziny urzędowania:

pon. 8:00 – 16:30 ,

 czw. 7:30 – 15:30 ,

piątek 7:30 – 15:00 .

 Prosimy Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w GOPS.

Zarządzenie Nr 2/2022 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wierzchosławicach z dnia 24.01.2022 roku w sprawie ograniczenia wykonania zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach z uwagi na stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2: