Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Program "Czyste powietrze"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach  informuje, że osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste Powietrze”, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 poz. 111 z późn. zm.).

Zaświadczenia wydawane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach po uprzednim złożeniu wniosku.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze Druk wniosku można pobrać w Dziale Świadczeń Rodzinnych lub pobrać klikając w poniższy link: 2020 Druk wniosku o wydanie zaświadczenia Czyste Powietrze klauzula informacyjna art 13 RODO_osoby wniskujące o zaświadczenie czyste powietrze